Geschiedenis

Visrestaurant 'de School' is opgericht in 2016 door Kees en Lilian Hoeksema. Het gebouw van visrestaurant 'de School' was oorspronkelijk een school genaamd Dieftil. De openbare school Dieftil is tot stand gekomen uit 3 scholen: Leermens, Eenum en Oosterwijtwerd. Deze 3 scholen zijn in 1934 opgeheven en er is besloten de O.L Dieftil te bouwen. De naam Dieftil is ontstaan toen dieven gestolen relikwieën uit de kerk van Appingedam op deze plaats in het Maar deponeerden, omdat de eigenaars hen te dicht op de hielen zaten. De school kende aan het eind van het schooljaar 2012/2013 nog maar 27 leerlingen. Veel ouders vonden dit te weinig en hebben hun kinderen bij scholen in de regio aangemeld. Hierdoor daalde het leerlingniveau tot ver onder de opheffingsnorm. De Dieftilschool is in de zomer van 2013 dan ook opgeheven. 

De bouw

In 1935 werd dan ook daadwerkelijk het schoolgebouw gebouwd. Het gebouw werd in datzelfde jaar voltooid.

 


Het heeft van 1935 tot 2013 als een school gediend. Hierna is het te koop gezet en is het door Kees en Lilian gekocht. Hierna werd de oorspronkelijke Dieftilschool omgebouwd tot visrestaurant.

Hieronder staat een filmpje van RTV Noord over de ombouw van school naar restaurant.